Tillfälligt förändrad hållbarhet vid nuvarande bristsituation av antigentester/snabbtester för covid-19

SARS-CoV-2 (covid-19) antigentester kan användas 6 månader efter förpackningens utgångsdatum.

På grund av rådande omständigheter med brist på antigentester och fortsatt hög smittspridning så har Medicinsk service beslutat att antigentester från Abbott kan användas 6 månader efter utgångsdatum på förpackningen. Detta är under förutsättning att kontrollerna utförts och godkänts.


Testresultat ska bokföras på sedvanligt sätt i PMO/Melior.