Svampodling och mikroskopi

Klinisk mikrobiologi kan åter utföra svampodlingar och svampmikroskopi enligt ordinarie rutiner

Situationen tillåter nu att vi åter kan utföra svampodlingar och svampmikroskopier som tidigare.

Dermatofyter DNA-påvisning på hud- och nagelskrap från fötter kommer dock fortsatt inte att utföras. Läs mer