Sem-Spermier (efter sterilisering) utgår ur sortimentet

Sem-Spermier, analys av kvarvarande spermier efter sterilisering, utgår från och med den 15 maj 2023 från laboratoriemedicins sortiment. Analysen utförs framöver av Reproduktionsmottagning Malmö, Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC).

Information från Reproduktionsmottagning Malmö:

  • Remissen för kontroll efter vasektomi hittar du på sidan Reproduktion. Du kan även söka på RMC remiss.
    Reproduktion - remissinformation
  • Observera att remittenten ska markera ”Kontroll efter sterilisering” och ange MG-kod på remissen.
  • Provtagningsburkar skaffar remittenten. Burk från Sarstedt kan beställas via Onemed, Artikelnummer 75.9922.74.
  • Antal spermaanalyser som ska utföras efter vasektomi avgör remittenten.
  • Kontaktinformation till Reproduktionsmottagning Malmö och information till den som ska lämna prov finns på remissen.

Kontakt

Reproduktionsmottagning Malmö alternativt e-postadressen: labmedicin@skane.se