Sätt provrörsetiketten rätt

Många provrör måste märkas om på grund av att streckkoden sitter fel och inte kan läsas av instrumentet (rören står i en ”puck” i instrumentet).

Detta är en risk då det kan bli fel samt att provsvaren till våra patienter kan bli fördröjda.

Var noga med att sätta etiketterna rätt.

Rätt placerad provrörsetikett

På denna bild är etiketten placerad direkt under korken och hela streckkoden syns när provet placeras i pucken.

Etikett placerad rätt

Fel placerad provrörsetikett

På denna bild hamnar etiketten för långt ned (man ser inte hela streckkoden när den är placerad i pucken)

Detta beror delvis på att man har placerat etiketten upp och ned, men det kan också förekomma om en etikett är placerad på rätt håll men ändå långt ned på röret.

Etikett placerad fel

Kontakt

Labmedicin@skane.se