SARS-CoV-2 RNA-påvisning på Simplexa införs i Lund

Från och med den 2 november kommer SARS-CoV-2 RNA-påvisning på Simplexa även att utföras på Laboratoriemedicin Bas i Lund.

RNA-påvisning av SARS-CoV-2 kommer från och med måndag att utföras på Laboratoriemedicin Bas i Lund. Sedan tidigare utförs det även i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Ystad.

Att analysen utförs på närmsta akutsjukhus innebär att proverna inte behöver transporteras till Klinisk mikrobiologi och vi kan ge er provsvaren snabbare. Analysen kommer att utföras alla dagar dygnet runt.

Analysen är avsedd att användas för diagnostik av covid-19 hos patienter med symtom, där provet tas på sjukhusen i Lund och Landskrona, och lämpar sig inte att användas i screening/smittspårningssyfte, ej heller för personalprovtagning.

För beställning av analysen används Remiss Laboratoriemedicin Bas, Mikrobiologiska snabbtest.

Provmaterial som kan analyseras är övre luftvägssekret (från nasofarynx och/eller bakre svalgvägg) taget i VCM, koksalt, UTM eller eSwab samt nasofarynxaspirat och BAL.

För mer information, var god se Analysportalen SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa)