SARS-CoV-2 RNA-påvisning införs även i Ystad

Från och med den 20 augusti kommer SARS-CoV-2 RNA-påvisning även att utföras på Laboratoriemedicin Bas i Ystad

RNA-påvisning av SARS-CoV-2 kommer från och med torsdag att utföras på Laboratoriemedicin Bas i Ystad. Sedan tidigare utförs det även i Helsingborg och Kristianstad.

Att analysen utförs på närmsta akutsjukhus innebär att proverna inte behöver transporteras till Lund och vi kan ge er provsvaren snabbare. Analysen kommer att utföras alla dagar dygnet runt.

Undersökningen är avsedd att användas för diagnostik av covid-19 hos patienter med symtom, där provet tas på sjukhuset i Ystad, och lämpar sig inte att användas i smittspårningssyfte, ej heller för personalprovtagning.

För beställning av undersökningen används Remiss Laboratoriemedicin Bas, Mikrobiologiska snabbtest.

Provmaterial som kan analyseras är övre luftvägssekret (från nasofarynx och/eller bakre svalgvägg) taget i VCM, koksalt, UTM eller eSwab samt nasofarynxaspirat och BAL.

Efterhand som vi får tillgång till mer reagens så kommer analysen att implementeras även på sjukhusen i Lund och Malmö.

För mer information, var god se Analysportalen SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa)