Förtydligande angående Risk för felaktiga provresultat, Ängelholm

Som tidigare meddelats har vi upptäckt att ett av analysinstrumenten i Ängelholm haft ett läckage. Detta kan ha orsakat felaktiga patientresultat på prover analyserade den 17–23 november 2020 då felet upptäcktes och åtgärdades.

Mätresultaten kan ha blivit falskt låga.

Vi vill dock klargöra att för beräknade parametrar gäller:

eGFR kan bli falskt höga (eGFR medel, eGFR krea och eGFR cysC).
U-Albumin/Kreatinin kvot, P-ApoB/ApoA1 kvot NY samt P-Transferrinmättnad kan bli såväl falskt låga som höga.

De vårdgivare som har patienter som kan ha drabbats av instrumentfelet kommer att bli kontaktade per brev. Vi rekommenderar ställningstagande till förnyad provtagning.

Vi beklagar det inträffade och de problem det medför för er och era patienter.


Kontakt

labmedicin@skane.se