Referensintervall revideras inom Klinisk kemi

Referensintervallen för en del allmänkemiska analyser kommer att revideras under juni 2020

Uppdateringen gäller framför allt referensintervall för barn och ungdomar. De nya intervallen baseras i de flesta fall på relativt nya studier utförda i Danmark, Sverige eller Canada. Enstaka intervall för vuxna kommer också att revideras. För referenser eller djupare information om någon specifik analys, se Analysportalen

Kontakt
Labmedicin@skane.se