P-NT-proBNP införs i Trelleborg

I samband med att vi byter instrument börjar vi på Laboratoriemedicin bas i Trelleborg även utföra P-NT-proBNP, 20 oktober 2020, vilket innebär snabbare svar

Den nya metoden presenteras i journalsystemen som ”P-NT-proBNP NY” eftersom denna metod ger resultat på en högre nivå jämfört med nuvarande metod. Metoden införs 20 oktober 2020.


Kontakt

mailto:Labmedicin@skane.se