P-Calcium: Förhöjd nivå i Äng, Hbg och Tbg

Vi har fått synpunkter på att våra calciumresultat ligger över förväntad nivå.

Efter utredning har vi kunnat bekräfta att nivån på P-Calcium sedan i juni 2020 ökat ca 0,10 mmol/L på prover analyserade i Ängelholm, Helsingborg, och Trelleborg.

Vi arbetar med problemet. Tills vidare kan vi, vid kliniska oklarheter, rekommendera komplettering med analys av calciumjon.

Kontakt

Labmedicin@skane.se