Organiserad PSA-testning hösten 2020

Under hösten 2020 erbjuder Region Skåne män i åldrarna 50, 56 och 62 år att testa sig för prostatacancer via ett PSA-test

Totalt kommer ca 1000 män att erbjudas denna test. Männen som kommer för att lämna PSA-prov har ett brev med sig. De är uppmanade att lämna provet inom en månad.

På vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin under Provtagning vid organiserad prostatacancertestning finns utförlig information om hur du som provtagare ska agera.

Organiserad PSA-testning