Oläsbara remisser till patologen

Klinisk patologi får fortfarande många oläsbara remisser.

Remisser till Klinisk patologi scannas in i laboratoriesystemet LIMS RS och kan då inte vara snedkopierade eller skrivna med färgade pennor annat än svart eller blått. Många handskrivna remisser har oläslig handstil.
Dessa remisser kommer att börja skickas tillbaka.

Skriv ut remisser från Laboratoriemedicin/Remisser och blanketter.
Dessa är även skrivbara direkt i datorn.