Nytt upphandlat test för Strep A

Region Skåne har upphandlat delar av produktsortimentet för patientnära analyser.

Analyz Strep A Blue Line Test är det nya upphandlade testet för Strep A.

Förändringar jämfört med nuvarande test:

  • Det ska nu vara fyra droppar vardera av flaska 1 och 2 vid beredning av teströr.
  • Färgerna för testfält och kontrollfält har bytt färg jämfört med det nuvarande testet.
  • Testfältet är rödaktigt och kontrollfältet är blått, se bild ovan.
  • Det finns inte med något engångsställ för analysrören i förpackningen utan ett stabilt flergångsställ finns som tillbehör. Ett kostnadsfritt flergångsställ per vårdenhet erhålls via Marknadsplatsen. Behövs det fler ställ går det att beställa.

Equalis kvalitetskontroll

Tänk på att ange rätt kit vid rapportering av resultat. Nu finns det två kit i Skåne:

  1. OSOM Strep A Test
  2. Analyz Strep A Blue Line Test