Nyhetsbrev nr 7 2020, för Labombud

Tack för i år, här kommer årets sista nyhetsbrev till dig som är Labombud!

Ur innehållet:

 • Provtagningsanvisningar
  • Citratrör
  • Ej godkända rör för provtagning covid-19
 • Remisser
  •  Nya remissversioner
 • Nyheter från Laboratoriemedicin
 • På gång - samlad information från Laboratoriemedicin
 • För dig som utför patientnära analys
  • Analyssvar i WebPasis
  • Equalis kontrollutskick 2021
  • Enhetliga rutiner Hb- och Glukos-kontroller
 • Utbildningar och möten
 • Tack för i år!

Till Nyhetsbrev nr 7 2020