Nyhetsbrev nr 1, 2021 för Labombud

Årets första nyhetsbrev innehåller nya eller ändrade provtagningsanvisningar, remisser, påminnelser och specifik info för dig som utför patientnära analys.

Ur innehållet:

 • Provtagningsanvisningar
  • S-Folat, P-Laktat, Hemtest HbA1c
  • Märkning av provbehållare (rör/kärl)
  • Provtagning covid, förlängd hållbarhet koksaltrör
  • Brist på eSwab
 •  Remisser
  •  Nya remissversioner
 • Nyheter från Laboratoriemedicin
 • På gång - samlad information från Laboratoriemedicin
 • För dig som utför patientnära analys
  • Kontroller på patientnära instrument

Till Nyhetsbrev nr 1, 2021