Nya remisser och ny rutin för svar från klinisk genetik 20 mars

Den 20 mars byter klinisk genetik laboratoriedatasystem till LIMS RS vilket innebär vissa förändringar för beställare/svarsmottagare.

Beställning

Använd de nya remisserna som finns på sidan Remisser och blanketter.

Laboratoriesvar

Laboratoriesvar skickas till beställaren på papper precis som tidigare.

Nytt är är att svarskopia  i LIMS RS går att se via Länkar i Melior respektive Paraplyportalen.

Den patientöversikt som idag visar cytologi-, histologi- och obduktionssvar utökas och visar alla laboratoriesvar från verksamhetsområdet Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik.