Nya referensvärden för Reumatoid faktor

Från och med 1 november 2022 ändrar Klinisk immunologi referensvärden för reumatoid faktor (RF), en analys som fram för allt används vid utredning av misstänkt reumatoid artrit (RA).

Referensområdet ändras och blir i fortsättningen:

  • Negativ: < 5 kIE/L
  • Positiv: ≥ 5 kIE/L

Gränsen 5 kIE/L uppfyller klassifikationskriteriernas krav att den diagnostiska specificiteten, jämfört med friska kontroller, ska vara >95%.
Rematoid faktor nivåer mellan 3,5 och 5 kIE/L, som tidigare rapporterats som gränsvärde, anses ha låg specificitet för Reumatoid Artrit och behöver därför inte kontrolleras med nya prover.