Nya metoder för några proteinanalyser

Från och med den 18 februari bestäms serumhalterna av albumin, antitrypsin, orosomukoid, haptoglobin, IgA, IgG, IgM och CRP beställda på remiss Special 1/Special Malmö med nya metoder

Analyserna ingår i S-Proteinprofilen men kan även beställas enskilt. De nya metoderna ger resultat på liknande nivå som tidigare metoder med undantag för IgA och IgM.

Höga halter av IgA (>10 g/L) ger med den nya metoden resultat på en ca 10-15% lägre nivå.

Höga halter av IgM (>10 g/L) ger med den nya metoden resultat på en ca 20% lägre nivå.

Beakta att för monoklonala immunglobuliner (M-komponenter) där koncentrationen följs kan metodbytet ge ett nivåskifte.

CRP beställd på remiss Special 1/Special Malmö kommer att besvaras under namnet CRP känslig. Resultat lämnas ned till 0,30 mg/L. Referensområde för CRP känslig är < 5mg/L.

Kontakt

Labmedicin@skane.se