Nya metoder för proteinanalyser i likvor införs i Malmö

Den 31 augusti införs nya metoder för vissa likvoranalyser i Malmö. Det berör beställare av Csv-IEF och Csv-Albuminkvot (hela Skåne) samt Csv-Albumin/Csv-Protein (de som skickar till Malmö)

Förändringen medför vissa nivåförändringar och att likvorprovet inte längre kan skickas fryst till laboratoriet vid beställning av dessa analyser.

Csv-IEF:
I analysen ingår bl.a. kvantitativa bestämningar av albumin och immunglobulin G i likvor och serum. Dessa kommer att utföras med nya metoder på ett instrument särskilt avsett för proteinanalyser. Resultat från den nya metoden för albumin i likvor rapporteras under namnet Csv-Albumin IEF. Den nya metoden ger ca 7% högre värden jämfört med tidigare metod. Resultat från den nya metoden för immunglobulin G i likvor återfinns som tidigare under namnet Csv-Immunglobulin G. Resultaten ligger på en liknande nivå som tidigare. De nya metoderna för albumin och immunglobulin G i serum har oförändrade nivåer. De används redan i S-Proteinprofilanalysen och resultaten rapporteras under namnet S-Albumin (imm) respektive S-Immunglobulin G.

Csv-Albuminkvot:
Albumin i likvor och serum analyseras med samma metoder som används för Csv-IEF (se ovan).

Csv-Albumin/Csv Protein:
Albumin bestäms med en ny metod som ger ca 8% lägre värden jämfört med tidigare. Resultaten kommer som tidigare att rapporteras under namnet Csv-Albumin.
Protein bestäms med en ny metod som ger resultat på en nivå som är ca 20-25% högre jämfört med tidigare. Med anledning av nivåskiftet kommer resultat från den nya metoden rapporteras under analysnamnet Csv-Protein NY.

Kontakt

Labmedicin@skane.se