Nya analyser: S-Escitalopram; S-Eslikarbazepin

Serumkoncentrationsmätning av Escitalopram (Cipralex®) och Eslikarbazepin (Zebinix®) kan nu beställas.

Citalopram och Likarbazepin (aktiv huvudmetabolit till Oxkarbazepin) är racemat som består av R- och S-enantiomerer. Både S-Citalopram och S-Likarbazepin finns som egna läkemedel, Escitalopram (Cipralex®) och Eslikarbazepin (Zebinix®). Serumkoncentrationsmätning av dessa kan nu beställas.

OBS: Referensområden skiljer sig från referensområdet för respektive racemat:
S-Escitalopram: 45–240 nmol/L [1]
S-Eslikarbazepin: 12–100 µmol/L [2]

Dessa referensområden är endast att betrakta som vägledande. Eventuellt behov för dosändring styrs primärt av den kliniska bilden.

Referenser

1. Hiemke C et al. (2918). Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 51(1-02):9-62.
2. Reimers A. et al. (2018). Reference ranges for antiepileptic drugs revisited: a practical approach to establish national guidelines. Drug design, development and therapy 12: 271-280

Kontakt

Labmedicin@skane.se