Ny remiss för Hematopatologi inklusive flödescytometri

Remissen har uppdaterats med nya fält i anamnesrutan.

All remisstext är obligatorisk att fylla i. Remissen är skrivbar och finns på sidan Remisser och blanketter.