Ny metod för P-TPO-ak, Malmö

Byte av metod för P-TPO-ak genomfördes 18 maj 2021 för beställare som skickar till Malmö

Den nya metoden (P-TPO-Ak NY) är även införd för beställare som skickar till Helsingborg och till Kristianstad. Endast Lund har idag ännu kvar den gamla metoden och här förväntas ett byte ske tidigt 2022.

Observera att metodförändringen medför en stor skillnad i nivåer för patienter med förhöjda nivåer av TPO-Ak. I övrigt föreligger god konkordans i klassificering negativ/positiv.

Vänligen se graf och observera skillnaden i skala på x-axeln (gammal metod) och y-axeln (NY metod)

Graf TPO-ak

Kontakt

Labmedicin@skane.se