S-Testosteron, ultrakänslig - Ny metod i Skåne

En ny masspektrometrisk metod för analys av testosteron i låga nivåer införs 1 mars 2023.

Ultrakänslig metod rekommenderas framförallt för testosteronbestämning hos barn men även andra tillstånd där kvantifiering av låga testosteronnivåer med god precision (< 2-3 nmol/L) är av vikt till exempel patienter som behandlas med antiandrogena läkemedel, vid frågeställning låga testosteronnivåer hos kvinnor, vid oklarheter vid utredning av hyperandrogenism hos kvinnor.

Den nya metoden, S-Testosteron, ultrakänslig har betydligt bättre analytisk sensitivitet och specificitet än rutinmetoden och kan mäta testosteronhalter ner till 0,023 nmol/L.

Rutinmetoden, P-Testosteron rekommenderas även fortsättningsvis för kvantifiering av testosteronnivåer hos vuxna män samt utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor.

Remiss

Kemi laboratorieremiss, allmän (skrivbar).

Pris

244 kronor