Ny analys S-OH-Bupropion

Förskrivare av bupropion (Voxra® m.m.) kan nu beställa analys av S-OH-bupropion

Analys av bupropion (Voxra® m.m.) i serum kan bidra till att utreda och åtgärda terapiproblem såsom non compliance, bristande effekt trots hög dos eller biverkningar.

Notera att analysresultatet gäller den aktiva metaboliten OH-bupropion eftersom modersubstansen bupropion är ostabil. Riktområdet för OH-bupropion är satt till 3000 – 6000 nmol/L.

Analysen kan beställas från den 7 december 2020.

Kontakt

Labmedicin@skane.se