Molekylärbiologisk diagnostik av tuberkulos

Den 12 augusti byter Klinisk mikrobiologi molekylärbiologisk plattform för diagnostik av tuberkulos

I det nya systemet kommer både förekomst av Mycobacterium tuberculosis-komplexet samt resistensgenförekomst för isoniazid och rifampicin analyseras. Detta innebär en förkortad svarstid för den molekylärbiologiska resistensbestämningen jämfört med nuvarande analyser.

Svarsutseende kommer ändras något. Provtagningsanvisningarna är inte förändrade.

För mer information, var god se Analysportalen Mykobakterier