Metodbyte för P-LDL- och P-HDL-kolesterol samt P-Triglycerider

Nya metoder för att mäta LDL- och HDL-kolesterol samt Triglycerider införs 15 november.

Leverantören byter nu metoder för tre analyser

P-LDL-kolesterol

Ny metod är spårbar till NCEP betakvantifieringsreferensmetoden för LDL-kolesterol. Nivån på den nya metoden förväntas bli lägre jämfört med nuvarande metod (enligt leverantören ca 14 % lägre, men våra egna studier indikerar endast ca 5 % lägre nivå jämfört med nuvarande metod). Nuvarande referensintervall behålls.

P-HDL-kolesterol

Våra studier visar i medeltal ca 9 % högre resultat jämfört med nuvarande metod (vid nivå < 1,5 mmol/L i medeltal ca 14 % högre resultat och vid nivå > 1,5 mmol/L i medeltal ca 5 % högre resultat). Nuvarande referensintervall behålls.

P-Triglycerider

Den nya metoden visar god överensstämmelse med nuvarande metod. Nuvarande referensintervall behålls.

Kontakt

Labmedicin@skane.se