Metodbyte för P-Kreatinin och U-Kreatinin

Ny metod för att mäta Kreatinin i plasma och urin införs 1 juni 2023

Leverantören Siemens byter metod för kreatininmätning. Våra studier visar att den nya metoden i medeltal ger ca 2 % högre resultat jämfört med nuvarande metod för mätning på plasmaprover och ca 5 % högre resultat vid mätning på urinprover. Nuvarande referensintervall behålls.

Kontakt

Labmedicin@skane.se