Meningit/encefalit-panel beställs på remiss Serologi/Virologi

Analysen Meningit/encefalit-panel kan nu endast beställas på remiss Serologi/Virologi.

Analysen Meningit/encefalit-panel är borttagen från remiss Mikrobiologi och finns nu endast att beställa på remiss Serologi/Virologi.

Remiss Serologi / Virologi

Meningit/encefalit-panel (Analysportalen)