Märkning av formalinprover

Provkärl med formalin samt ytterförpackningen vid transport ska faromärkas.

Omärkta provkärl som fylls på med formalin ska märkas med etikett där det står att provet innehåller formalin samt faromärkning. Även transportbox eller ytterpåsar ska märkas med etiketter.

Etikettmall finns under Anvisningar patologi och cytologi
Etiketter har artikel nummer 23 240 på marknadsplatsen