Läkemedelsanalyser - förändrade referensområden

Vid införandet av nytt labdatasystem för laboratorierna i Region Skåne blev ett flertal referensområden för läkemedel uppdaterade efter senaste litteraturen.

Referensområden på svarsrapporterna är uppdaterade och gällande. Referensområden i analysportalen kommer uppdateras fortlöpande under den närmaste tid. Innan detta arbete är avslutat kan det förekomma diskrepans mellan referensområden i analysportalen och referensområden på svarsrapporterna.


Kontakt: Labmedicin@skane.se