Instrumentbyte på kliniskt kemiska analyser i Hässleholm

Tisdagen den 4 maj byter Laboratoriemedicin Bas, i samarbete med Klinisk kemi och farmakolog, instrument för de vanligaste allmän- och immunkemiska analyserna i Hässleholm. Detta innebär i korthet:
 1. Dagens analysinstrument byts ut till instrument från annan leverantör.

 2. En del analyser kommer att ersättas (sortimentet skiljer sig mellan leverantörer).
   
  P-Troponin T (TnT) ersätts med P-Troponin I (TnI). Det är därför viktigt att klart uttrycka vilken Troponin som avses vid kommunikation av resultat, t.ex. vid flytt av patienter mellan sjukhus. Observera att i Hässleholm sker bytet till TnI i samband med instrumentbytet i Kristianstad den 15/6 2021.

  P-Folat ersätts av S-Folat. Den nya metoden för mätning av folat kan endast utföras på serumrör.

 3. Analysnivåer (och därmed referensintervall) kan komma att ändras (se Vårdgivare Skåne).

 4. Under perioden kommer både gamla och nya instrument vara i drift på olika orter vilket innebär att beställare kan få olika resultat, beroende på var provet analyseras.

 5. Servicenivån kan komma att påverkas under tiden bytet sker på en ort.

I Utbildningsportalen finns informationsfilmer som främst riktar sig till läkare och provtagare. 
Vårdgivare Skåne finns information kring enskilda analyser och övrigt kring bytet.

Kontakt

Labmedicin@skane.se