Instruktion packning av rörpost

Instruktion för rörpostpatron utan insats

Rörpost 2.png         Rörpost 3.jpg

1. Packa prover och remisser i avsedd plastpåse.

2. Rulla ihop påsen och fäst ett gummiband mitt på plastpåsen.

3. Placera plastpåsen i rörpostpatronen.

Packa endast en påse per patron med max 2 st. blododlingsflaskor.
Överfulla rörpostpatroner orsakar driftstopp!

4. Stäng båda locken före transport.

Rörpost 1.png