Historiska Kliniskt kemiska analysresultat

Från mitten av december begränsas tidsperioden för historiska Kliniskt kemiska analysresultat i WebbPASiS och Paraplyportalen.

För några år sedan ersattes Klinisk kemis dåvarande labdatasystem Declab av det nya regionala labdatasystemet LIMSRS. I mitten av december avvecklas Declab. Du kommer då, i WebbPASiS och Paraplyportalen, att kunna bläddra i historiska Kliniskt kemiska analysresultat så långt tillbaka som det finns data i LIMSRS (två år eller mer). Äldre analysresultat än så kommer inte att vara tillgängliga. Detta eftersom att Declab inte längre kan svara på anrop. LIMSRS fortsätter att svara på anrop och inget försvinner från Melior och PMO där resultaten är journalförda.

Så långt kommer du att kunna bläddra tillbaka

Du kommer att kunna bläddra tillbaka för analyser utförda på Klinisk kemi/Laboratoriemedicin Bas laboratorier till och med datum:

  • Helsingborg: 2020-02-27
  • Hässleholm: 2019-10-22
  • Kristianstad: 2020-01-09
  • Landskrona: 2019-08-28
  • Lund: 2020-09-17
  • Malmö: 2021-02-18
  • Trelleborg: 2020-04-27
  • Ystad: 2020-04-29
  • Ängelholm: 2020-02-25