Grafiska HbA1c svar

Vår service med grafiska HbA1c svar i Malmö till beställare och patienter kommer att utgå den 10 oktober

Detta är en följd av det utbyte av laboratoriedatasystem som Laboratoriemedicin Bas och Klinisk kemi och Farmakologi utför. Vår förhoppning är att kunna återinföra möjligheten på längre sikt.


Kontakt: Labmedicin@skane.se