Fördröjda svarstider allergianalyser

För närvarande är svarstiderna på allergianalyser fördröjda.

För närvarande är svarstiderna på allergianalyser fördröjda med tre till fyra veckor.

Frågor om prov finns på laboratoriet undanbedes vänligen

Telefonsamtal angående frågor om prov har anlänt till laboratoriet eller angående provsvar undanbedes om möjligt.

Det går tyvärr inte att se i svarsdatabasen ifall ett prov har anlänt till laboratoriet.