Fördröjda provsvar på allergianalyser

Fördröjda provsvar på allergianalyser.

Förlängda svarstider föreligger på grund av tidigare driftstopp. Nytt planerat driftstopp kommer att ske under två dagar med start 2021-03-16 inför ett kommande byte av instrument. Svarstiden beräknas till 3-4 veckor.

I det nya produktionsdatasystemet går det tyvärr inte att se om provet har anlänt laboratoriet.