Ändrat datum för flytt av cytologi från Helsingborg och Kristianstad till Lund.

All cytologisk verksamhet inom Region Skåne koncentreras från 1 juni till Lund och Malmö. Syftet med förändringen är att ge underlag för att optimera kvalitet och ge tillgång till modern teknik.

Cytologiska prover
(punktat och vätskebaserade prover med cytologiremiss)

Du som i dagsläget skickar cytologiska prover till Klinisk patologi i Kristianstad/Helsingborg ombeds att från 2021-06-01 skicka proverna till cytologilaboratoriet i Lund.

 Transportanvisningar

Punktionsmottagning
Du som i dagsläget skickar remisser för punktion till Klinisk patologi i Kristianstad/Helsingborg.
Från 2021-06-01 kommer alla punktioner att hanteras av Klinisk patologi (cytologilaboratoriet) i Lund. Du ombeds därför att från 2021-05-24 skicka remisserna till cytologilaboratoriet i Lund.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till:
Anneli Leksell, cytodiagnostiker, teamledare: 046-173441
Nermine Rustemovska, undersköterska, teamledare: 046-173443