Covid provtagningsset kan användas efter utgångsdatum

Koksalt-rör (NaCl) för covid provtagning kan användas efter utgångsdatum

Koksalt-rör (NaCl) för covid provtagning (artikelnummer 1500001) kan användas till och med 30/4 oavsett vilket utgångsdatum som står på röret.

Viktigt dock att kontrollera så att vätskan inte är grumlig. Om så är fallet kassera röret.