Byte av analysmetod för S-GH (Somatotropin)

Från och med 22 juni 2021 analyser S-GH med ny metod

I samband med instrumentbyte inom Klinisk kemi och farmakologi kommer S-GH att analyseras med ny metod. Den nya metoden (IDS iSYS) ger i genomsnitt ca 18 % lägre resultat jämfört med nuvarande metod (Cobas Roche). Båda metoderna är spårbara till WHO 2nd int standard 98/574.

Metodbytet medför inga prisjusteringar och inga förändringar i remissrutiner men svarsfrekvensen kan komma att påverkas. Liksom tidigare gäller att referensintervall inte kan anges på grund av pulsatil insöndring.

Metodjämförelse Cobas, Roche/ IDS-iSYS

Kontakt

Labmedicin@skane.se