Beta-D-glukan införs i Skåne

Analysen kommer att utföras vid Klinisk mikrobiologi från och med 28 november.

Beta-D-glukan används för diagnostik av invasiva svampinfektioner.

Hittills har dessa prover skickats för analys vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, men analysen startas nu i Skåne för att förbättra tillgängligheten och korta ner svarstiderna. Analysen kommer att utföras varje vardag.

Vi kommer att använda en annan metod än den som används i Göteborg, vilket innebär att referensintervallen skiljer sig kraftigt. Se information i analysportalen för detaljer om tolkning av analysresultat.

Analysen beställs på remiss Serologi/Virologi. Endast serum kan analyseras. Prov tas i SST-rör 7 mL.