B-PEth 16:0/18:1 – tillfällig metodändring

B-PEth 16:0/18:1 (Fosfatidyletanol) – tillfällig metodändring ger ca 8 % högre nivå

På grund av analysproblem genomförs en tillfällig metodändring för B-PEth 16:0/18:1. Ändringen ger resultat som ligger i medeltal ca 8 % högre än nuvarande metod. Förändringen genomförs 24 augusti 2021 och gäller tills annat meddelas. Analysproblemen medför även förlängda svarstider.

Kontakt

Labmedicin@skane.se