Antikroppstester för SARS-CoV-2

Från och med den 10 augusti utökas kapaciteten för analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 inom Laboratoriemedicin

Sedan den 8 juni analyseras förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 på Klinisk mikrobiologi (läs nyheten här). Från och med denna vecka utökas kapaciteten genom att vi inför analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 även på Laboratoriemedicin Bas.

Prover (både från patienter och personal) som tas inom Region Skånes vårdverksamheter skickas till Klinisk mikrobiologi.
Prover som tas inom kommunal vård- och omsorg (både från brukare och personal) skickas till Laboratoriemedicin Bas.

Observera att det är olika remisser och provtagningsrör, beroende på val av analys.

Länkar till Analysportalen:
SARS-CoV-2 serologi (för patienter och vårdpersonal inom Region Skåne)
SARS CoV-2 serologi (för brukare och vårdpersonal inom kommunen)