Analyserna S-Flufenazin och S-Flunitrazepam utgår

1 juni 2021 utgår analyserna S-Flufenazin och S-Flunitrazepam

Både flufenazin och flunitrazepam är avregistrerade läkemedel sedan flera år tillbaka. Flufenazin i serum (S-Flufenazin) har under 2019 och 2020 rekvirerats totalt 3 gånger. Flunitrazepam i serum (S-Flunitrazepam) har inte påvisats i något prov under 2020 – 2021.

Analyserna upphör därför från 01 juni 2021.

Kontakt

Labmedicin@skane.se