Analysen U-Cystin (kvalitativ) utgår

Från och med 15 februari kommer inte längre analysen U-Cystin (kvalitativ) att utföras.

Vid utredning av njursten där man misstänker cystinuri beställs istället tU-Cystin (dygnssamling av urin) och anamnes anges på remissen. Då kommer kvantifiering av aminosyror i urin att utföras och besvaras med läkarbedömning.

Kontakt

Labmedicin@skane.se