Analys U-Sediment, Ystad

From 14 november 2022 införs ny remiss och nya rutiner i Ystad för analys U-Sediment

Prov för U-Sediment skall även i fortsättningen lämnas på Laboratoriemedicin Bas.
Analysen utförs helgfria vardagar på Laboratoriemedicin Bas i Ystad av njurkonsulten.
Urinprovet lämnas på Laboratoriemedicin Bas senast kl 15:00.
Provet skall vara färskt, max 60 minuter gammalt vid ankomst till laboratoriet. Kylförvaras.

Analyssvar presenteras i Melior under rubrik ”Avd” , se U-sed kommentar m.fl

Vid behov av akut sediment kontaktar beställaren njurkonsulten i Ystad för diskussion.  Telefonnummer dit svaret ska lämnas ska framgå av remissen.
U-sediment beställda från Barnklinik eller primärvård hanteras inte.

Kontakt

Labmedicin@skane.se