Analys av binjurebarkantikroppar upphör

Från och med den 3 november 2022 analyseras inte längre binjurebarkantikroppar på Klinisk immunologi i Lund.

Analys av binjurebarkantikroppar (med immunfluorescens) och ersätts med analys av antikroppar mot 21-hydroxylas (ELISA), som har högre sensitivitet och högre specificitet än immunfluorescensanalys och rekommenderas därför som förstahandsval vid misstanke om Addisons syndrom (idiopatisk binjurebarkinsufficiens).

Analys av 21-hydroxylas-ak utförs på Karolinska Universitetslaboratorium i Stockholm 1 gång varannan till var 3:e vecka.

Vid akut behov kontakta laboratoriet på telefon 08-123 759 30.

Analysinformation och provtagningsanvisningar hittar du på laboratoriets webbplats.