Kriterier för bedömning av smittfrihet för covid-19 – nytt vägledande dokument från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 i samarbete med företrädare för specialitetsföreningar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt smittskyddsläkarföreningen.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

Smittskyddsbladen (läkarinformation och patientinformation) och flera av Smittskydd Skånes informationsblad till patienter och personal har därför idag uppdaterats i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledningsdokument. Avsnittet avseende smittsamhet i Vårdhygiens handläggningsdokument kommer att uppdateras med en länk till Folkhälsomyndighetens dokument.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter