Kort sammanfattning av budskap från Skånelista 2020 – nu som film

Sammanfattningen i filmerna görs tillsammans av informationsapotekare och informationsläkare.

I början av mars fick Läkemedelsrådet och Område läkemedel ställa in både sin uppsökande verksamhet med producentneutral läkemedelsinformation och sin årliga mässa Läkemedel i Skåne på grund av pandemin.

I dessa båda filmer tas några av förändringarna och budskapen upp från Skånelistan och Bakgrundsboken 2020.

Film ett handlar om  förändringar och budskap inom diabetesområdet samt kort om hypotyreos och matsmältningsorganen.

Film två berör budskap och förändringar på lipidområdet, inom NOAK och kort om val av beredningsform av levodopa vid Parkinson.

Har du frågor efter att ha sett filmerna är du välkommen att kontakta emma.m.brogard@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter