Kompetenshöjande insatser inom psykisk ohälsa på vårdcentral under 2018

Syftet med insatsen att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området psykisk ohälsa och att stärka primärvårdens kompetens inom området.

Utbildningarna är en del av en statlig satsning där Region Skåne tilldelats resurser. De kompetenshöjande insatserna har tagits fram i samarbete
mellan avdelningen för Hälso- och sjukvårsstyrning och
Primärvårdens utbildningsenhet, enhetschef Eva Pulverer Marat.

Utbildningarna genomförs av Christina Bergmark Hall, leg.
psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut och
Marie Asp, överläkare i psykiatri.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter