Koagulationsanalyser till Laboratoriemedicin Bas

Med anledning av att koagulationsinstrumenten kommer att kopplas till en så kallad automationsbana 1 februari 2021, kommer nya krav på provtagningsrören att ställas

För analyserna PK(INR), APTT, D-dimer, Fibrinogen och Antitrombin gäller:

  • I första hand ska det upphandlade 2,7 mL citratröret används.
  • På barn kan även 1,8 mL röret användas.

Citratför för PK (INR), APTT, D-dimer, Fibrinogen, Antitrombin

Observera att glasröret på 4,5 mL inte kan användas till analyserna ovan  efter 1 februari 2021.

Kontakt

Labmedicin@skane.se